Pursuit of Redemption

توضیحات

  • امیر علیزاده، وحید راننده، امیر اردرودی، فردوس شهیدی، علی مجنونی، سهند سلسله جنبان، فردین رستاخیز

  • steam

  • 6/1/1397

داستان بازی در مورد پسری نقاشی شده است که در بین خاطرات طراح خود به دنبال او می گردد، بازیکن در بازی به پسر نقاشی شده کمک می کند تا رمز و راز گمشده بین خاطرات طراحش را رفع کند و در نهایت راز احساسی پشت تمام طرح ها و در نهایت علت نقاشی شدن خود کشف کند.

تکنولوژی