به کام مرگ رها شده

توضیحات

  • علی بنیادی نژاد, فردین رستاخیز, دانیال شیدایی, محسن دهنوی

  • cafebazaar

  • 9/1/1396

یک کار تیمی در سبک اکشن تیراندازی دارای 5 مرحله طولانی، داستان و انواع سلاح.