سیستم ترافیک شهری

توضیحات

این نرم افزار سیستم مدیریت ترافیک شهری برای بهینه سازی، کنترل حرکت خودروها، کنترل چراغ های راهنمایی، مسیریابی، نمایش مسیر و بسیاری کاربردهای دیگر است که ابتدا برای بازی سرعت ممنوعه طراحی شد، ولی توان استفاده برای کاربردهای دیگر را نیز دارد.

تکنولوژی