سرعت ممنوعه

توضیحات

  • علی بنیادی نژاد, فردین رستاخیز

  • 4/25/1390

بازی سرعت ممنوعه یک بازی اتومبیل رانی برای ویندوز است که هرچند فناوری های متنوعی برای ساخت این بازی تولید شد و بازی تقریباً آماده پخش است ولی نشر نشده است.