فردین رستاخیز

با من در ارتباط باشید

گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی پارک علم و فناوری، شرکت تپه های سیاه گچساران

fardin.rastakhiz@gmail.com

+98 939 897 5791

آماده خدمت رسانی

تماس با من